สุขภาพของช่องปากมีฟัน ลิ้น กระพุ้งแก้ม เป็นตัวหลัก เราก็คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้มายาวนาน แต่เราไม่ค่อยได้ให้ความ สำคัญมากนัก ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา มีฟันอยู่ในปาก พอมีอาหารเข้าปากก็เคี้ยวกันไป ลิ้นช่วยรับรส รับอาหาร ส่งอาหารเข้าลำคอก็ทำหน้าที่ไป แต่ถ้าเราได้พิจารณาให้ดี จะเห็นว่าช่องปากนอกจากจะมีอวัยวะดังกล่าวแล้ว ยังมีเชื้อโรคแอบแฝงอยู่อีกมากโดยทั่วไปก็จะถูกทำลายโดยน้ำลาย ก็มีบางพันธุ์ที่แข็งแรงมาเป็นกลุ่มใหญ่ หลุดลอดเข้าไปจากปากลงคอ ลงกระเพาะอาหาร ไปทางลำไส้ หรืออาจไปทางกระแสเลือดเข้าสู่ทั่วร่างกาย ที่ทำให้เกิดพิษต่าง ๆ มักไปที่หัวใจ ลิ้นหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอ

ฟันผุ เป็นแหล่งกบดานของเชื้อโรคอันสำคัญ ผู้ที่ชอบรับประทานของหวานผลไม้หวาน ขนมหวาน จะทำให้ฟันผุได้ง่ายโรคที่ควบคู่กันไปคือ เหงือกอักเสบ แผลในปากอักเสบ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อยู่ด้วย จะเป็นตัวกระตุ้นให้โรคต่างๆ รุนแรงขึ้นไปด้วย ดังนั้นการดูแลสุขภาพในช่องปากที่คนคิดไม่ค่อยถึง จึงมีความสำคัญเท่ากับการดูแลสุขภาพของร่างกายทีเดียว

มะเร็งในช่องปาก เริ่มจากจุดเล็กอาจเป็นที่ลิ้น โคนลิ้น โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ประจำ เคี้ยวหมากประจำปัจจุบันคงไม่มีแล้วแผลเรื้อรังในปากที่ละเลยปล่อยไว้ยาวนาน ไม่สนใจดูแลรักษาให้หายขาดไป ก็จะงอกงาม เพิ่มขนาดและกระจายออกไปทำให้การรักษายากขึ้น มีอะไรที่ผิดสังเกตในช่องปาก ต้องค้นหา ดูแลรักษาให้หายไปเลย ทิ้งไว้นานกลายเป็นมะเร็งได้

ฟัน ฟันเรามีอยู่32 ซี่ คนที่สุขภาพปากไม่ค่อยดีฟันจะค่อยหลุดร่วงไปเรื่อย ๆ ฟันผุเป็นบ่อเกิดเชื้อในร่างกายอย่างดีเชื้อถ้าไปทางกระแสเลือด จะเป็นคราบไปเกาะผนังหลอดเลือดให้แข็งขึ้นไม่เคลื่อนไหวยืดหยุ่นเหมือนเดิม ไปเกาะที่บริเวณไหนอวัยวะส่วนนั้นก็จะเสื่อมเกิดโรคขึ้น เช่น ลิ้นหัวใจหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ดังที่เราได้เห็นโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วต้องรักษาเรื่องลิ้นหัวใจตีบ ใส่ขดลวดขยายหลอดเลือด ทางสมองก็มีอัมพฤกษ์และอัมพาตที่พบกันอยู่เสมอ