พญ.เคท โอไบรอัน หัวหน้าฝ่ายวัคซีนขององค์การอนามัยโลก ( ดับเบิลยูเอชโอ ) กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ว่าที่ประชุมคณะกรรมการให้คำปรึกษาเชิงยุทธศาสตร์ มีมติ “แนะนำ” ให้บุคคลที่มีภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันด้วย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “เพิ่มเติม” หรือเป็นเข็มที่สาม

ทั้งนี้ ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วไป หลังการรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนแบบฉีดเข็มเดียวหรือสองเข็ม เนื่องจากการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่เท่ากับบุคคลปกติ

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังมีมติด้วยว่า สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีที่ได้รับวัคซีนของซิโนฟาร์มหรือซิโนแวค ซึ่งเป็นแบบเชื้อตาย ควรได้รับวัคซีน “ชนิดที่คล้ายคลึงกัน” เป็นเข็มที่สาม หลังการฉีดครบสองเข็มแล้วประมาณ 1-3 เดือน แต่อาจเปลี่ยนเป็นวัคซีนแบบอื่นได้ตามสถานการณ์ในเวลานั้น